TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Acest document stabileşte “Termenii şi conditiile” în care puteţi utiliza site-ul carfratiafiliasi.ro.

Folosirea acestui site, implică acceptarea acestor “Termeni şi Condiţii”. Pentru folosirea, în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Site-ulcarfratiafiliasi.ro îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără o altă notificare. Acest document este actualizat la data de 29.07.2021.

Acest site este intreţinut şi administrat de ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI, cu sediul în Str. Cerbului, Bl. D3, Sc. 1, Ap. 2, Filiaşi, Dolj şi are adresa de email car.fratia@ujcardolj.ro.

Accesul şi utilizarea site-ului carfratiafiliasi.ro  se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului presupune, implicit, acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptul dvs.

Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale acestui site vă rugăm să părăsiţi acest site web.

ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI poate schimba conţinutul site-ului în orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil,      site-ul carfratiafiliasi.ro  sau poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul continut al site-ului carfratiafiliasi.ro  imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica WEB, scripturi, programe si alte date – este proprietatea ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI şi este apărat de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecţia desenelor şi modelelor. Folosirea fără acordul ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este detinut de ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI.

Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acordul scris al ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întamplă fără acordul scris explicit al ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI, nu ne asumăm responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI.

ACCESUL PE SITE

Accesul la conţinutul online al site-ului carfratiafiliasi.ro  este liber.

COOKIES

Site-ul carfratiafiliasi.ro  nu foloseşte cookie-uri. Acestea sunt verificate periodic, iar pentru mai multe informaţii şi pentru a vă exprima acordul cu privire la politica de utilizare cookie vă rugăm să accesaţi informarea privind cookie-urile utilizate (publicată pe site în momentul apariţiei anumitor cookie-uri).

SECURITATEA INFORMAŢIILOR ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul nostru. ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI ia toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. 

Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor se află într-un loc securizat. Pentru mai multe informaţii cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informaţii generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesaţi politica privind confidenţialitatea publicată pe site.

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului carfratiafiliasi.ro  , sunt protejate în condiţiile Regulamentului UE 679/2016.

DISPUTE SI CONFLICTE

Orice conflict apărut între ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI şi utilizatori se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor româneşti.

În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI de răspundere pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului. Pentru cazul fortuit, ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI și/sau angajaţii sau orice altă parte implicată în conceperea conţinutului sau funcţionarea site-ului, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile fortuite includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat la sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Fiecare utilizator al site-ului carfratiafiliasi.ro  este de acord ca, la cererea ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI, să exonereze de răspundere ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂŢIA FILIAŞI pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

CONDIŢII LEGALE

Site-ul carfratiafiliasi.ro  funcţioneaza conform prevederilor legale ale Statului Român.

Acest document este actualizat ori de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmise de către carfratiafiliasi.ro . Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite site-ul carfratiafiliasi.ro.