ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂȚIA FILIAȘI FUNCȚIONEAZĂ ÎN BAZA URMĂTOARELOR LEGI:

 • Legea nr.122/16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
 • OMF 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile valabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Legea nr.93/ 08.04.2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completarile ulterioare;
 • Regulamentul nr.20/13.10.2020 emis de B.N.R ;
 • Legea nr.82/24 decembrie 1991, a contabilității;
 • OMF 2861/2009 privind organizarea și inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Legea nr.227/2015, Codul fiscal;
 • Legea nr.53/24 ianuarie 2003, Codul muncii;
 • HG 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților;
 • Legea nr.266/29 iunie 2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori și OUG 52/2016 – privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea OUG 50/2010;
 • OUG 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • OG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești;
 • Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMF 2634/2015 de aprobare a normelor metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;
 • Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale;
 • Statutul propriu, Normele proprii privind creditarea membrilor C.A.R., Regulamentul de organizare și funcționare si Regulamentul pentru constituirea și utilizarea fondului pentru ajutor in caz de deces;
 • Alte prevederi legale referitoare la activitatea IFN si CAR.