Fondul de ajutor  în caz de deces se organizează ca urmare a voinţei membrilor, constituind o expresie a principiului solidarităţii şi întrajutorării.

Scopul constituirii fondului este acela de a veni în sprijinul familiei membrului  C.A.R. decedat, a membrului C.A.R.  la decesul soţului/soţiei sau la decesul unui membru al familiei – mamă/tată, fiu/fiică.

 Fondul pentru acordarea ajutorului de deces este depersonalizat și se utilizează pentru acordarea ajutoarelor de deces. Acesta  nu se restituie  în caz  de transfer, de retragere, ori în alte situaţii de decădere din calitatea de membru al ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC FRĂȚIA FILIAȘI, ele rămânând la dispoziţia casei de ajutor reciproc în baza principiului întrajutorării, care a stat la baza constituirii lui.

Contribuţia lunară a  membrului C.A.R. la constituirea  fondului de ajutor în caz  de deces  este de 5 lei.

Cuantumul  ajutorului  în caz de deces pentru   decesul membrului C.A.R, a  soțului/soției  sau  decesul unui  membru al familiei  mamă/tată, fiu/fiică, este  în sumă  de  800 lei .

Condiții

Documente necesare pentru ridicarea ajutorului de deces: