Împrumuturi

Valoare împrumut:maxim 70.000 lei (de maxim 7 ori fondul social)
Perioada de rambursare:maxim 60 luni (5 ani)
Modalitate de rambursare:în rate lunare egale, prin achitare la casieria C.A.R  sau în contul bancar deschis (click aici) 
Dobândă fixă:dobânda nominală la sold este de 15%/an, reprezentând 8.29 % /an la suma  împrumutată
Venitul acceptat:venitul minim pe economie
Comisioane:fără comisioane
Rambursarea  anticipată:se poate face total sau parțial oricând pe parcursul perioadei de împrumut, fără comision, cu recalcularea dobânzii.
Grad de îndatorare:rata și dobânda  C.A.R. reprezintă maxim 50 % din  venitul lunar
Condiții:
 • vechime ca membru C.A.R.  cel puțin 3 luni;
 • împrumutatul și giranții trebuie să se prezinte personal la sediul C.A.R. pentru semnarea contractului și a  angajamentelor.
Garanții:   
 • fond social de 1/5 din valoarea împrumutului;
 • giranți : minim un girant la 5000 lei (salariat sau pensionar cu vârsta  de maxim  70 ani).
Documente necesare:
 • adeverința de venit –  completată, semnată și ștampilată de unitatea la care lucrează;
 • BI/CI (original);
 • cerere de împrumut completată de solicitant;
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat și ștampilat de angajator (pentru salariații din mediul privat);
 • talon de pensie (în cazul pensionarilor);

Documentele sunt necesare  atât pentru titular cât și pentru giranți.

Avantaje:
 • accesarea de împrumuturi conform necesitaților;
 • formularistică simplificată pentru acordarea rapidă  a împrumuturilor;
 • economisire prin cotizarea lunară sau ocazională  la fondul social;
 • ajutor de deces pentru decesul membrului C.A.R. sau a membrilor familiei;
 • posibilitatea achitării ratelor și cotizațiilor la casieria C.A.R, dar și în contul bancar (click aici pentru a vedea conturile bancare).
Valoare împrumut:maxim 6.000 lei
Perioada de rambursare:maxim 24 luni (2 ani)
Modalitate de rambursare:în rate lunare egale, prin achitarea la casieria C.A.R. sau în contul bancar deschis (click aici)
Dobândă fixă:dobânda nominală la sold este de 8%/an, reprezentând 4.38 % /an la suma  împrumutată
Venitul acceptat:venitul minim pe economie
Comisioane:fără comisioane
Rambursarea  anticipată:se poate face total sau parțial  oricând pe parcursul perioadei de împrumut, fără comision, cu recalcularea dobânzii.
Grad de îndatorare:rata și dobânda  C.A.R.reprezintă maxim 40 % din  venitul lunar
Condiții:
 • vechime ca membru C.A.R.  cel puțin 3 luni;
 • împrumutatul și giranții trebuie să se prezinte personal la sediul C.A.R. pentru semnarea  contractului și a  angajamentelor.
Documente necesare:
 • adeverința de venit  –  completată, semnată și ștampilată de unitatea la care lucrează;
 • BI/CI (original);
 • cerere de împrumut completată de solicitant;
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat și ștampilat de angajator (pentru salariații din mediul privat);
 • talon de pensie (în cazul pensionarilor);
 • documentele sunt necesare  atât pentru titular cât și pentru giranți.
Avantaje:
 • accesarea de împrumuturi conform necesitaților;
 • formularistică simplificată pentru acordarea rapidă  a împrumuturilor;
 • economisire prin cotizarea lunară sau ocazională  la fondul social;
 • ajutor de deces pentru decesul membrului C.A.R. sau a membrilor familiei;
 • posibilitatea achitării ratelor și cotizațiilor la casieria C.A.R, dar și în contul bancar (click aici pentru a vedea conturile bancare).
Valoare împrumut:valoarea împrumutului plus dobânda calculată pe perioada stabilită să nu depăşească valoarea fondului social
Perioada de rambursare:maxim 48  luni (4 ani)
Modalitate de rambursare:în rate lunare egale, prin achitarea la casieria C.A.R. sau în contul bancar (click aici)
Dobândă fixă:dobânda nominală la sold este de 5.50%/an, reprezentând 3.01 % /an la suma împrumutată
Comisioane:fără comisioane
Rambursarea  anticipată:se poate face total sau parțial  oricând pe parcursul perioadei de împrumut, fără comision, cu recalcularea dobânzii
Garanții:fondul social al membrului C.A.R.